IN ANTIS s.r.o.

background
foto_1
Námestie Branč

Námestie Branč

Revitalizácia hlavného námestia Branč, okres Nitra
Investor: Obec Branč
PD: 2008 - 2010
Realizácia 2011

in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_01.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_01.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_03.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_03.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_04.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_04.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_05.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_05.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_06.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_06.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_07.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_07.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_08.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_08.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_09.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_09.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_10.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_10.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_11.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_11.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_12.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_12.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_13.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_13.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_14.jpg
in_antis_architektura_realizacie_namestie_branc_14.jpg
brancp.jpg
brancp.jpg
15
close.png
slide_left
slide_left
close.png

kontakt


IN ANTIS s.r.o.
Architektonická kancelária

Sídlo firmy:
Panská dolina 52
949 01 Nitra

Aterliér:
Farská 35
949 01 Nitra (mapa)

Tel:
+421 905 454 380
+421 905 358 677

architektura@inantis.sk


../../../