IN ANTIS s.r.o.

background
tibor_zelenicky_a_patricia_kvasnicova_in_antis

Architekt Tibor Zelenický považuje architektúru v prvom rade za remeslo, ktoré slúži klientovi. Ako také musí spĺňať predovšetkým všetky utilitárne kritériá, vrátane estetického.  Ak sa podarí medzi štyri steny dostať to čosi nedefinovateľné a neuchopiteľné (architektúru?), je to spravidla súhra viacerých prieznivých okolností. Nie vždy sa to podarí, ale celý život sa o to pokúša.
Filozofiou architektky Patrície Kvasnicovej je racionálna, funkčná, tvarovo a materiálovo čistá architektúra.

Zameranie tvorby:

interiéry, exteriéry, námestia, verejné priestranstvá, projektová domumentácia, atrchitektonické a urbanistické štúdie, projekty pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre prealizácie stavby. 

0
close.png
slide_left
slide_left
close.png

kontakt


IN ANTIS s.r.o.
Architektonická kancelária

Sídlo firmy:
Panská dolina 52
949 01 Nitra

Aterliér:
Farská 35
949 01 Nitra (mapa)

Tel:
+421 905 454 380
+421 905 358 677

architektura@inantis.sk


./