IN ANTIS s.r.o.

background
foto_1
Mikrorajón Čermáň

Mikrorajón Čermáň

Dostavba územia M i k r o r a j ó n Obytný súbor Čermáň
Investor : M A R T I N Á K s.r.o.
Spolupráca : Ing. arch. Ľuboš Kováč
PD pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu 2008

in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_1.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_1.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_2.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_2.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_4.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_4.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_5.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_5.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_6.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_6.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_7.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_7.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_8.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_8.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_9.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_9.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_10.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_10.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_11.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_11.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_a_pohlad_final.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_a_pohlad_final.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_b_pohlad_final.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_b_pohlad_final.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_i_pohlad_final.jpg
in_antis_architektura_projekty_mikrorajon_vizualizacia_i_pohlad_final.jpg
14
close.png
slide_left
slide_left
close.png

kontakt


IN ANTIS s.r.o.
Architektonická kancelária

Sídlo firmy:
Panská dolina 52
949 01 Nitra

Aterliér:
Farská 35
949 01 Nitra (mapa)

Tel:
+421 905 454 380
+421 905 358 677

architektura@inantis.sk


../../